20. júna 2024
meniny má Valéria

Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvojaIné užitočné linky

Ministerstvo životného prostredia
http://www.enviro.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
http://www.sazp.sk

Register povinných osôb
http://riso2.sazp.sk/obaly/reg.inc.php

Recyklačný fond
http://www.recfond.sk/

Slovenská inšpekcia životného prostredia
http://www.sizp.sk/

Informačný portál o životnom prostredí - enviroportál
http://enviroportal.sk/

Elektronická zbierka zákonov
http://www.zbierka.sk/

Európsky parlament
http://www.europskyparlament.sk/index/index.php

Európska únia a Slovensko
http://www.euroinfo.gov.sk/index/index.php