20. júna 2024
meniny má Valéria
* povinný údaj

Údaje o firme

Obchodné meno *  
IČO *    
IČ DPH
Zapísaný v *  
Meno štatutárneho orgánu *  
Telefónne číslo

Bankový účet

Predčíslie
Číslo účtu
Kód banky

Údaje sídla firmy (u fyzických osôb miesta podnikania)

Ulica *   Číslo *  
Obec *  
PSČ *  
Telefónne číslo
Faxové číslo
E-mail *  
URL

Údaje o prevádzke

Názov *  
Ulica *   Číslo *  
Obec *  
PSČ *  
Meno osoby zodpovednej za prevádzku *  
Telefónne číslo
Faxové číslo
E-mail

Adresa pre doručovanie pošty

Ulica *   Číslo *  
Obec *  
PSČ *  

Predmet činnosti

Výroba  
Dovoz  
Vývoz  
Reexport  
Zhodnocovateľ odpadov
Zneškodňovateľ odpadov
Zberateľ odpadov
Držiteľ odpadov
Pôvodca odpadov

Prihlásovacie údaje do aplikácie

Login *      
Heslo *      
Overenie hesla *  
 
Tieto údaje budú použité výhradne pre interné potreby firmy a pre vystavenie zmluvy. Žiadné z týchto údajov nebudú zverejňované a ani poskytované tretím stranám.