19. júla 2024
meniny má Dušana

Výrobky z plastov

Vyťahovaný PE-LD špagát

PasSten
    - špagát s prídavkami PE-LD
    - číry a farebný špagát

Použitie – Špagát vhodný pre fixáciu konárov pri pestovaní viniča, ovocinárstve, lesníctve, ako viazací materiál na špeciálne použitie vyžadujúce mierne natiahnutie špagátu.

Vyfukovaná PE-LD fólia

PasFolen
    - fólia s prídavkami LLD, MD, HD
PasFoten
    - fólia s prídavkami PE-HD
PasFocen
    - fólia s prídavkami mLLD
    - aditivovaná fólia klzná, UV, AB, AS
    - číra a farebná fólia
    - korónová úprava

Použitie – zmrašťovacia fólia na fixáciu tovaru, technická fólia pre poľnohospodárstvo a stavebný priemysel, obalová fólia, fólia pre baliace automaty, pre výrobu tašiek, vriec, vreciek a špeciálne fólie.

Vyfukovaná PE-koextrudovaná fólia

KOPasFolen
    - fólia s prídavkami PE-LD, LLD, MD
KOPasFoten
    - fólia s prídavkami PE-HD
KOPasFocen
    - fólia s prídavkami PE-mLLD
    - aditivovaná fólia klzná, UV, AB, AS
    - číra a farebná fólia
    - korónovaná úprava

Použitie – baliaca fólia na všeobecné a špeciálne použitie, fólia pre potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo, fólia pre výrobu tašiek, vriec, sáčkov.

Finalizácia fólie

    - tašky, vrecia a vrecká

Použitie – nákupné tašky pre potraviny a konfekčné účely, vrecia na plnenie sypkých materiálov, obaľovacie vrecia, výplne a ochranné obaly pre rôzne typy výrobkov, vrecia na odpad a priemyselné smetie.

Produkty nefóliového charakteru

Technické výlisky z PP , PE , PA

Špagát z PE

Špagát je určený hlavne na priväzovanie konárov a stromčekov pri pestovaní viniča, ovocinárstve, lesníctve. Tento špagát má schopnosť sa mierne natiahnuť a pri hrubnutí kmeňov, konárov a stoniek rastlín sa do nich nezarezáva. Môže sa použiť aj ako viazací materiál pre špeciálne použitie vyžadujúce mierne natiahnutie špagátu.

Vlastnosť Hodnoty / mm
Šírka 5 mm
Dĺžka max. 1 kg návin - min. 1000 m +/- 3 %
Hmotnosť 1 – 5 kg

Fólia z PE pre poľnohospodárske účely do 5 000 mm

Poľnohospodárska fólia je určená najmä na ochranu rastlín pred nepriazňou počasia najmä na budovanie fóliovníkov a ako volne položená na upravenú zeminu, čím zabraňuje rastu nežuaducích burín a udržiava vlhkosť pre pestované rastliny. Poľnohospodárska fólia je UV stabilizovaná a má zaručenú 2 - ročnú životnosť v miernom klimatickom pásme pri 2. Stupni koróznej agresivity v zmysle STN ISO 9223. Fólia má slabý farebný odtieň, ktorý je spôsobený stabilizačným systémom, alebo je farebná - prevažne čierna. Vhodnosť a spôsob použitia sa ponechávajú na vôľu spotrebiteľa, musia však byť v súlade s fyzikálnymi vlastnosťami fólie. Fólia nesmie byť inštalovaná tak, aby bola v priamom styku s kovovým materiálom.

Fólia vyrábaná podľa typu návinu v prevedení
    - polohadica so záložkami, rezaná vpravo, vľavo alebo v strede
Použitie
    - fólia s UV stabilizáciou 2 roky pre poľnohospodárske účely - fóliovníky, kvety atď. nie sú vhodné na balenie poživatín v zmysle STN 64 6010.

Rozmery fólie

Obvod: max. 5000 mm
Hrúbka: 0,12 - 0,17 mm
Šírka: max. 2000 mm
Šírka záložky: max. 700 mm
Priemer návinu kotúča: max. 1000 mm
Farba: Transparentná alebo čierna
Potlač: recyklačný znak, UV, mesiac a rok výroby

Prírezy z PE

Prírezy sú určené ako doplnkový tovar na zakrytie rôznych materiálov uložených na paletách.

Fólia na výrobu prírezov sa vyrába z presne špecifikovaných materiálov kontrolovanej kvality , u ktorých ja zaručená zdravotná nezávadnosť v zmysle hygienických požiadaviek pre plasty prichádzajúce do styku s poživatinami. Prírezy sa vyrábajú z PE hadicovej fólie, z hadicovej fólie obojstranne alebo jednostranne rozrezanej, resp. orezanej technológiou sekania ( rezania ) ako voľne ložené, v prípade perforácie ako navíjané. Vyrábajú sa v prírodnom vyhotovení alebo v rôznych farebných odtieňoch.

Fólia z PE-LD pre obalové účely a prídavkom antistatického činidla

Fólie z PE-LD s prídavkom antistatického činidla pre obalové účely sú vhodné na balenie rôznych výrobkov a polotovarov. Sú vhodné na balenie poživatín a potravín v zmysle čl. 16 STN 64 6010.

Oproti štandardným fóliám sa vyznačujú zníženou elektrizovateľnosťou , čo umožňuje ich širšie použitie tam, kde sa stretávame s negatívnym pôsobením statickej elektriny ( napr. v zápalnom alebo výbušnom prostredí ).

Zmrašťovacia fólia

Zmrašťovacie fólie sa používajú sa skupinové a drobné balenie tovaru v rôznych priemy- selných odvetviach, na balenie výrobkov na baliacich automatoch so zmrašťovacími tunelmi. Pri väčších šírkach sa používajú na balenie paletizačných jednotiek. Zmrašťovacie fólie sa vyrábajú v prírodnom a farebnom vyhotovení ako hadicové fólie bez záložky, so záložkou, obojstranne orezané. Vyznačujú sa dobrou zvariteľnosťou, pevnosťou, tuhosťou, tepelnou odolnosťou a vyrovnaným zmrašťovaním v pozdĺžnom aj priečnom smere.

Zmrašťovacie hadicové fólie a vrecia sa podľa požiadavky zákazníka vyrábajú bez klzných prísad ako aj s nimi, UV stabilizované, antistatické, protišmykové. Fólie a vrecia vyrobené z primárneho materiálu UV nestabilizovaného možno charakterizovať ako prepravný obal nevhodný na dlhšie skladovanie (max. 6 mesiacov) na otvorenom priestranstve bez ochrany pred slnečným žiarením. Výrobky s hrúbkou 0,1758 mm vyrobené z UV stabilizovaných materiálov, majú v miernom klimatickom pásme pri 2. Stupni koróznej aktivity v zmysle STN ISO 9223 1 a 2 ročnú životnosť, nesmú však byť v priamom styku s kovovými materiálmi.

Zmrašťovacie paletizačné hadice a vrecia

So záložkami sa vyrábajú v prírodnom a farebnom vyhotovení. Veľkosť návinu je potrebné dohodnúť s výrobcom.

Parametre pre zmrašťovacie paletizačné hadice a vrecia

Vlastnosť Hodnoty / mm
Šírka 2 000 - 2 800    2 900 - 4 000
Hrúbka 0,045 - 0,175    0,06 - 0,12
Dĺžka max. Podľa potreby
Šírka max. zložená 1 600    2 300

PE-LD samonosné vrecia

Vrecia sa používajú ako obalový materiál na balenie priemyselných hnojív, zeminy, rašeliny, soli, stavebných hmôt a iných materiálov. Nosnosť vreca je od 30 do 50 kg v závislosti od jeho rozmerov a od teploty náplne (max.40 °C). Vyrábajú sa v prírodnom alebo farebnom prevedení.

Podľa požiadavky zákazníka sa vyrábajú bez potlače alebo s max. perovou štvorfarebnou jednostrannou alebo 2+2 obojstrannou nekonečnou alebo pozičnou potlačou. Možnosť výroby vriec s dispozičnou potlačou je potrebné konzultovať s výrobcom. Je možné vyrábať vrecia aditované - protišmykové, UV stabilizované, antistatické. Po dohode s výrobcom je možné vyrobiť vrecia aj iných rozmerov, prípadne so záložkami.

Odpad vzniknutý po využití týchto výrobkov naša spoločnosť od Vás bezplatne odoberie na ekologické zneškodnenie.