19. júla 2024
meniny má Dušana

Zhodnocovanie odpadov

V roku 2008 spoločnosť PASO s.r.o. inštalovala nové zariadenie na recykláciu (zhodnocovanie) plastových odpadov z PE a PP s celkovou projektovanou ročnou kapacitou 4380 ton/rok a zariadenie na trojstupňové pranie plastového odpadu s celkovou ročnou kapacitou 8760 ton/rok, ktoré je svojimi vlastnosťami a parametrami ojedinelé v Slovenskej republike.

Recyklácia (zhodnocovanie) plastových odpadov sa v podmienkach našej spoločnosti vykonáva v niekoľkých etapách a to:

  • dovezený plastový odpad sa ručne roztriedi na jednotlivé druhy odpadov PP, PE a ostatné nežiaduce materiály
  • vytriedený plastový odpad je pásovým dopravníkom posúvaný do dezintegrátora, v ktorom nastáva sekanie na malé kúsky. Následne je materiál závitovkovým dopravníkom posúvaný na prvú etapu prania. Dopravníkmi sa presúva v trojstupňovej práčke plastového odpadu, kde sa v prvom stupni zbaví hrubej špiny a nečistôt, v druhom stupni sa z odpadového plastu vyplaví jemná špina a v treťom stupni sa v odstredivke vysokými otáčkami odstráni voda
  • vyčistený (vypratý) plastový odpad sa recykluje na dvojstupňovom recyklačnom zariadení s dvojitým pretavovaním materiálu (dvoma nezávislými skrutkovnicami s topnými telesami) a čistením plastovej taveniny

Uvedená linka je plne automatická, projektovaná na zhodnocovanie najšpinavšieho plastového komunálneho odpadu a je schopná pracovať v nepretržitom režime.

Recykláciou sa materiál (odpadový plast) premieňa na recyklát – materiál vhodný na ďalšie použitie vo výrobnom cykle na výrobu spoločensky požadovaného výrobku s cieľom šetriť primárne surovinové zdroje v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 283/2001.